See also:
» 02.04.2014 - KrF krever gratis prevensjon til alle under 25
» 27.03.2014 - Bøndene i opprør mot Listhaugs "melkerevolusjon"
» 20.03.2014 - Protester mot økt arbeidsgiveravgift i Nord-Norge
» 20.03.2014 - Stortinget samles om jordvern, men ofrer Ikea-jordet
» 20.03.2014 - Valgkomiteen i SP ofrer Ola Borten Moe
» 13.03.2014 - FrP krever slutt på "kultursløsing i kommunene"
» 10.03.2014 - Tvangssammenslåing av kommuner vil gi politisk storm
» 04.03.2014 - "Ikke aktuelt med norske tiltak mot Russland"China wholesale online through DHgate.com


Finn autentiske matoppskrifter fra hele verden på Verdensmat.no:
Gazpacho Børek Kartoffelsalat Taboulé Gulasj Albóndigas Cevapi Rougaille Japrak sarma Zwiebelbrot Klopse Giouvetsi Paella Pljeskavica Pica pau Pulpo a la gallega Flammkuchen Langosj Tapenade Chatsjapuri Pasulj Lassi Kartoffelpuffer Tortilla Raznjici Knödel Lentejas Bœuf bourguignon Korianderchutney Brenneslesuppe Proia Sæbsi kavurma Sardinske calamares


Autentiske matoppskrifter fra hele verden finner du på Verdensmat.no:
Réunion Portugal Aserbajdsjan Serbia Tyskland Seychellene Bosnia Spania Libanon Belgia India Kroatia Hellas Italia Ungarn Komorene Georgia Mauritius Østerrike Romania Frankrike


Kampen mot reservasjonsretten ga rekordoppslutning i årets 8. mars-tog
© GGAADD/Kureren
Politikk | Samfunn - Innenriks

Knusende høringsuttalelse om reservasjonsretten

Også likestillingsombud Sunniva Ørstavik (v) deltok på Youngstorget i Oslo 8. mars

© LDO/Kureren
Kureren, 10. mars 2014
- Likestillings- og diskrimineringsombudet har i dag levert sin uttalelse etter at regjeringen sendte forslaget om fastlegers rett til å reservere seg mot abort ut på høring. Ombudet ser kvinners rett "til å bestemme over sin egen kropp" truet gjennom forslaget.

"Alle kvinner skal ha den samme muligheten til å bestemme over sin egen kropp," påpeker likestillingsombud Sunniva Ørstavik i dag. "Det betyr blant annet at de skal kunne gå til fastlegen sin og få henvisning til abort hvis de trenger det. Dette er en grunnleggende rettighet," understreker ombudet.

Ørstavik konkluderer klart med at regjeringens forslag om legers reservasjonsrett bør "trekkes".

Likestillings- og diskrimineringsombudet er blant de første høringsinstansene som uttaler seg etter at regjeringen i slutten av januar sendte ut forslaget på høring. Og ombudet har ansvar for spørsmål om diskriminering både på grunn av samvittighetsspørsmål og på grunn av kjønn. Ørstavik måtte dermed avveie fastlegers rett til å reservere seg i spørsmål om liv og død, mot kvinners rett til likeverdig tilgang til helsetjenester.

"Regjeringen lykkes ikke i å forsikre meg om at kvinners rettigheter ikke innskrenkes," sier ombudet. Og med en konklusjon om at kvinners rettigheter begrenses av forslaget, drøftet ombudet i hvilken grad leger med samvittighetskvaler fikk sine rettigheter begrenset, og hvilken rett som måtte veie tyngst.

Ombudet mener det er et reelt spørsmål om leger, som ønsker en reservasjonsmulighet mot henvisning til abort, kan komme til å diskrimineres på grunn av deres livssyn eller religion. "Ombudet har respekt for at det for enkelte leger kan være en stor belastning å være en del av årsakskjeden til abort ved å motta en kvinnes spørsmål om abort og eventuelt henvise til abort," heter det i høringsuttalelsen.

"Ombudet har ved flere anledninger argumentert for enkeltmenneskets rett til å ivareta egen religiøs tilhørighet på arbeidsplassen. Samtidig mener ombudet at religiøs tilhørighet ikke må svekke andre menneskers rett til likeverdige offentlige tjenester. Konkret vil det si at ombudet jobber for menneskers rett til å for eksempel bære religiøse symboler på sin arbeidsplass, men det forutsetter at dette ikke går på bekostning av den tjenesten personen er satt til å yt

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik

© Jon-Are Berg-Jacobsen/LDO/Kureren
e," forklarer ombudet i uttalelsen.

Og i spørsmålet om reservasjonsretten vil nettopp tilgangen til offentlige basistjenester bli svekket, mener ombudet. "Ombudet mener det er en forutsetning å verne om kvinners reproduktive helse for at kvinner ikke skal diskrimineres i helsevesenet. Derfor mener ombudet at kvinners behov i møtet med sin fastlege, må veie tyngre enn fastlegens behov for reservasjon på grunn av samvittighetsgrunner," skriver ombudet.

Kvaliteten på helsetilbudet forringes
Ifølge likestillingsombudet vil reservasjonsretten redusere kvaliteten på helsetilbudet til kvinner, noe som igjen representerer en klar diskriminering av kvinner i en spesielt sårbar situasjon. Selv forskriftene i fastlegeordningen fastslår at "god tilgang til tjenesten og kontinuitet" i forholdet mellom legen og pasientene skal brukes for å måle kvalitet.

Men dersom pasienter må bytte fastlege som følge av spørsmål om abort, går nettopp denne kvaliteten tapt, påpeker ombudet. "Pasienter som blir henvist videre til annen lege ved ønske om abort, vil måtte forholde seg til en lege de ikke har kjennskap til," heter det i høringsuttalelsen. "Ombudet mener det er en uforholdsmessig belastning å utsette kvinner i en særlig sårbar situasjon for."

Forslaget fra regjeringen ville kun "i liten grad" kompensere for belastningen disse kvinnene utsettes for, heter det videre. Særlig var det uklarheter i forhold til hvor langt en kvinne vil måtte reise for å få en fastlege i tale som ikke har reservert seg mot å henvise til abort. I forslaget fra regjeringen heter det kun at en slik lege må befinne seg "i nærheten", uten at dette defineres nærmere.

"Ved å gi fastleger en mulighet til å reservere seg mot henvisning til abort, vil flere sider ved en kvinners reproduktive helse ikke lenger inngå i legens ansvar. Ombudet er av den oppfatning at dette vil stykke opp kvinnens kropp og helse på en måte som ikke lenger ivaretar intensjonen for fastlegeordningen," står det i uttalelsen.

Pasienten er

Møter stadig økende motstand: Helseminister Bent Høie

© Regjeringen/Kureren
"den svake part"

I avveiningen om hvilken gruppes rett som skal ha forrang, legger ombudet også stor vekt på hvem som er "den svake part" i forholdet lege-pasient. "I forholdet mellom lege og pasient er pasienten den svake part. Kvinner som vurderer å ta abort vil i tillegg være i en særlig sårbar situasjon. Ombudet er bekymret for at høringsnotatet ikke i tilstrekkelig grad anerkjenner denne sårbarheten," heter det i konklusjonene.

Når menneskerettslige hensyn skal veies opp mot hverandre, er det ifølge ombudet nødvendig å identifisere hvem som er den svake part. Og selv om pasienten er den som besitter rettighetene, er det "legen som forvalter den faglige kunnskapen, og er slik en autoritet i relasjonen mellom lege og pasient," påpekes det.

Ombudet konkluderer dermed at forslaget om reservasjonsrett "truer kvinners frihet til å bestemme over egen kropp ved at tilgangen på tjenester kompliseres." Derfor anbefaler likestillingsombud Ørstavik at regjeringen trekker forslaget.

Flere høringssvar på vei
Likestillingsombudets høringsuttalelse er kun en av de aller første som regjeringen venter seg i løpet av denne prosessen. Og da Ørstavik tidligere hadde flagget en sterk skepsis til reservasjonsretten, kom den knusende dommen fra ombudet ikke uventet.

Da er det knyttet mye større interesse til hvilke konklusjoner de forskjellige yrkesgruppene i helsevesenet vil lande på. Blant organisasjonene som allerede har heist flagg, er Den Norske Jordmorforening. Jordmødrene har tidligere i år uttalt seg sterkt mot reservasjonsretten, men de kommer ikke med sitt høringssvar før i april.

Det var Allmennlegeforeningen og Den norske legeforening som opprinnelig kom med krav om en reservasjonsrett i spørsmål om liv og død etter en knapp flertallsavgjørelse blant medlemmene. Begge disse organisasjonene er nå imidlertid på gli, og det forventes særlig av Legeforeningen at den vil trekke tilbake dette kravet. Begge organisasjonene skal også komme med en høringsuttalelse senere i vår.    Utskriftsversjon

På forsiden nå


Cuba
"Siste reisesjanse til Cuba før amerikanerne kommer"

Kureren - Nå, like før McDonalds og Coca Cola installerer seg på Cuba, boomer turismen til øya som aldri før. Etter at Washington og Havanna varslet en normalisering av forholdet har øya blitt populært blant turistene. Mange ser det som "siste sjanse" før globaliseringen tar også Cuba.

Libanon
Beirut, reisemålet som nekter å forsvinne

Kureren - Midtøsten er nok en gang på randen av kollaps. Hundretusener av syriske flyktninger har strømmet til Libanon, og i den vakre Bekaadalen prøver IS-terrorister å etablere seg fra sine baser i Syria. Likevel blomstrer den evige turistbyen Beirut opp, atter en gang.

Innenriks | Verden
Norsk pass er visumfri døråpner til 141 land

Kureren - Det røde, norske passet er et "power passport", ifølge det nye nettstedet "Passport Index". Det rangerer på sjette plass over de beste døråpnerne til enkel reising. Men rødfargen er lite original.

Spania
Pompidou-senter gjør kunstby av strandbyen Málaga

Kureren - Den spanske strandbyen Málaga ved Costa del Sol lukter ikke lenge bare solkrem, men også oljemaling. Bare de siste ukene har to store museer - det franske Pompidou-senteret og det russiske St. Petersburg-museet - åpnet filialer i Málaga, som fra før hadde 26 museer.

Sør-Korea
Sør-Korea lokker med ville matopplevelser

Kureren - Det er ikke mange land som markedsfører seg med stekte biller og levende blekksprut som menyforslag til undrende vestlige (og østlige) turister. Sør-Korea har imidlertid kultur for å være humørfylt og uskvetten i matveien.Nyheter | Arkiv | Om Kureren | Annonsér | Skriv bidrag | Kontakt 

Kureren er en uavhengig nettavis som opererer i henhold til Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten og Tekstreklame-plakaten.
Ansvarlig redaktør: Rainer Chr Hennig. Utgiver: Mediehuset afrol News. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet © Kureren.

    Tips og andre henvendelser: post@kureren.no