See also:
» 02.04.2014 - KrF krever gratis prevensjon til alle under 25
» 27.03.2014 - Bøndene i opprør mot Listhaugs "melkerevolusjon"
» 20.03.2014 - Protester mot økt arbeidsgiveravgift i Nord-Norge
» 20.03.2014 - Stortinget samles om jordvern, men ofrer Ikea-jordet
» 20.03.2014 - Valgkomiteen i SP ofrer Ola Borten Moe
» 13.03.2014 - FrP krever slutt på "kultursløsing i kommunene"
» 10.03.2014 - Knusende høringsuttalelse om reservasjonsretten
» 10.03.2014 - Tvangssammenslåing av kommuner vil gi politisk stormChina wholesale online through DHgate.com


Finn autentiske matoppskrifter fra hele verden på Verdensmat.no:
Gazpacho Børek Kartoffelsalat Taboulé Gulasj Albóndigas Cevapi Rougaille Japrak sarma Zwiebelbrot Klopse Giouvetsi Paella Pljeskavica Pica pau Pulpo a la gallega Flammkuchen Langosj Tapenade Chatsjapuri Pasulj Lassi Kartoffelpuffer Tortilla Raznjici Knödel Lentejas Bœuf bourguignon Korianderchutney Brenneslesuppe Proia Sæbsi kavurma Sardinske calamares


Autentiske matoppskrifter fra hele verden finner du på Verdensmat.no:
Réunion Portugal Aserbajdsjan Serbia Tyskland Seychellene Bosnia Spania Libanon Belgia India Kroatia Hellas Italia Ungarn Komorene Georgia Mauritius Østerrike Romania Frankrike


Torgeir Micaelsen (A) i Stortinget i dag: "Samvittighetskvaler" for Høyre-representanter?
© Stortinget/Kureren
Politikk | Samfunn - Innenriks

Stortinget i heftig debatt om reservasjonsretten

Stortingsrepresentant Snorre Valen (SV): "Høyre er et kynisk og smalt interesseparti"

© Stortinget/Kureren
Kureren, 27. februar 2014
- Opposisjonen prøvde i dag å stanse reservasjonsretten i Stortinget. Et forslag fra SV om å ikke utvide fastlegenes reservasjonsrett fikk ikke flertall i Stortinget, da Høyre, KrF og FrP stemte imot. Samtidig øker den folkelige motstanden mot reservasjonsretten.

Det ble en følelsesladd debatt i Stortinget i dag, der SVs og Arbeiderpartiets representanter anklaget Høyre og KrF for både hykleri og moraliserende hovmod. SVs Karin Andersen påpekte at det forslaget som stortingsflertallet stemte mot i dag var en tekst SV hadde kopiert fra Høyres programkomité.

"Jeg gikk inn på Høyres hjemmeside, derfra klipte jeg ut en lang og svært god tekst som handlet om hvorfor Høyre var mot reservasjonsrett. Jeg har byttet ut ordet «Høyre» to små steder, utover det er hele vårt forslag tekst Høyre selv har skrevet. I dag stemmer Høyre mot sin egen tekst," påpekte Andersen på et SV-møte før reservasjonsretten ble behandlet.

Det konkrete forslaget SV-representantene fremmet i dag var: "Stortinget ber regjeringen opprettholde klargjøringen om at det ikke foreligger en rett til å nekte henvisning til abort, prevensjon, assistert befruktning eller andre normale prosedyrer."

I begrunnelsen til forslaget, som Andersen hevder er "klippet" fra Høyre, heter det blant annet: "Hensynet til pasienter må her gå foran hensynet til legene. Det er helt legitimt, og fullstendig naturlig, at det er politisk og etisk uenighet om viktige verdispørsmål som gjelder seksualitet, reproduksjon og svangerskapsavbrudd. Men denne uenigheten må tas i det offentlige rom, ikke av den enkelte lege i møte med hver enkelt pasient."

Forslaget ble først behandlet i helse- og omsorgskomiteen. Der viste det seg, ikke uventet, at Stortinget er delt i to i denne saken. SV, Arbeiderpartiet og Venstre forsvarte forslaget og flagget at deres representanter ville stemme for det.

Komitémedlemmer fra KrF, Høyre og FrP, som danner et flertall, anbefalte at SV-forslaget blir avvist av Stortinget. "Flertallet vil stemme mot det fremsatte forslaget," heter det i flertallsvedtaket fra helse- og omsorgskomiteen. Senterpartiets representant, Kjersti Toppe, ville også stemme mot forslaget, men påpekte at Senterpartiets stortingsgruppe er fristilt i saken.

"Flertallet mener at regjeringens varslede forslag kan være en løsning som på en praktisk måte kombinerer to viktige hensyn; både fordomsfri legehjelp til kvinner som ønsker abort, og samtidig åpning for å gi leger en mulighet til å følge sin samvittighet i spørsmål som i den norske samfunnsdebatten er akseptert som dype etiske dilemmaer," heter det i innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen.

Heftig debatt på Stortinget
Og selv om innstillingen fra komiteen allerede gjorde det klart at opposisjonens forslag ville bli nedstemt, blåste det likevel opp til en følelsesladd debatt i Stortingets plenum. Det var særlig representanter fra SV og Arbeiderpartiet som gikk til frontalangrep mot KrF og regjeringen.

Venstresiden beskyldte Høyre for hykleri i spørsmålet om

Stortingsrepresentant Lene Vågslid (Ap): "Jeg tror ikke folk har så vanskelig for å forstå"

© Stortinget/Kureren
reservasjonsretten, som partiet hadde vært mot før valget. Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann, Torgeir Micaelsen, påpekte at helseminister Bent Høie (H) selv opprinnelig var mot en reservasjonsrett. "Jeg har merket meg at daværende stortingsrepresentant Bent Høie og Høyre lovte før Stortingsvalget 2013 at de ikke skulle innføre en reservasjonsadgang for fastleger. Regjeringen har trosset velgerne og sine egne standpunkter," påpekte Micaelsen.

Micaelsen oppfordret derfor Høyres representanter til å stemme ut fra sin egen samvittighet. "Det er litt pussig for mange å oppleve at i en sak som nettopp omhandler samvittighetsspørsmål for en yrkesgruppe, så skal altså ikke de som selv har samvittighetskvaler i denne saken få lov til å stemme etter sin egen samvittighet," sa Micaelsen.

AP-representanten reagerte også på at Høie og Høyre forsøker å gjøre forslaget mildere og mer spiselig ved å bruke andre ord, nemlig å kalle det hele en "reservasjonsmulighet" i stedet for en -rett. "Jeg mener helseministeren med det tydeliggjør hvor dårlig forslaget i utgangspunktet er," sa Micaelsen.

Også Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet hadde flere replikker med sterk kritikk mot regjeringen. Hun mente at forlaget KrF og Høyre "ikke er annet enn grums i fra fortiden." Arbeiderpartiet ønsket "at folk skal få den hjelpen de ber om hos fastlegen. Da hjelper det ikke å si til en jente fra Finmark at hun skal ringe helseøkonomiforvaltningen for å bestille flybillett for å komme seg til et sjukehus," påpekte Vågslid. "Vi ønsker ikke å innføre strafferunder for kvinner i helsevesenet," la hun til.

SV ut mot KrF-moralismen
SV-representant Snorre Valen, en av forslagsstillerne til vedtaket som ble nedstemt i dag, kom med de sterkeste utspillene mot Høyre og KrF. Valen kalte KrF "Norges mest usympatiske parti", med henvisning til at man satte legenes moraloppfatning over kvinners egen evne til å bedømme sin egen situasjon.

Valen kritiserte KrF for "sin tro på at den eneste etikk og moral som finnes her i verden, er KrF sin etikk og moral. I KrF sin verden er kampen mot selvbestemt abort et moralsk standpunkt, mens kvinnefrigjøring og feminisme ikke er det. Når KrF får sjansen, så utsetter de hele landet for denne moralismen. Det er derfor kvinners rettigheter minsker når KrF får makt, og det er derfor mine fremtidige barn kan komme til å påtvinges 55 prosent Jesus i skolen," beklaget SV-representanten.

"Høyre er et kynisk og smalt interesseparti," tordnet Valen videre. Han påpekte at partiet hadde vært raskt ute med å gjennomføre skattelettelser for de rikeste i landet, men ikke var villig til å forsvare liberale kjerneverdier. "Høyre sloss for noen grupper. Unge kvinner i en sårbar stilling er ikke en av disse," sa

I kryssilden: Helseminister Bent Høie (H) i Stortinget i dag

© Stortinget/Kureren
Valen, som konkluderte med å kalle helseminister Høie en "opportunist".

SV-leder Audun Lysbakken leste opp en uttalelse fra Høie fra 2013, der den nåværende helseministeren forklarte motstanden mot en reservasjonsrett, og ba Høyre-representantene om å høre på partiets egen argumentasjon når de skulle stemme. Men dette hjalp ikke på det endelige stemmeresultatet, der Høyre brukte partipisken.

Enorm folkelig motstand øker
Samtidig med at helseminister Høie igjen og igjen har prøvd å påpeke at innskjerpingen dreier seg om en reservasjonsmulighet, ikke -rett, viser meningsmålinger at et økende antall velgere sier nei til reservasjonsretten. Helt siden tematikken dukket opp i høst, har et flertall av nordmenn vært mot denne nyordningen, og etter hvert som saken er blitt grundig diskutert i offentligheten, øker motstanden.

I november i fjor viste en meningsmåling, bestilt av VG, at 56 prosent var mot reservasjonsretten, og dette gjaldt også 55 prosent av Høyres egne velgere. I høst svarte mange at de var usikre. Men i januar var usikkerheten blitt redusert, og de fleste tvilerne hadde falt ned på et nei. En undersøkelse bestilt av Aftenposten viste midt i januar at hele 67 prosent var mot reservasjonsretten, inkludert 68 prosent av Høyres velgere.

Og denne uken viser en MMI-undersøkelse, bestilt av Nettavisen, at den folkelige motstanden har økt enda mer. Nå svarer hele 73 prosent at de er uenig i forslaget fra regjeringen, mens kun 18 prosent svarer at de er enig. Motstanden er gjennomgående, i alle partier unntatt KrF, i alle landsdeler, i alle aldersgrupper og blant begge kjønn.

Helseminister Høie har prøvd å forklare denne økte motstanden mot reservasjonsretten med at opposisjonen har gitt et vrengebilde av hva "reservasjonsmuligheten" egentlig innebærer. Høie hevder at det både er skapt et feil inntrykk av forslaget, og at det er misoppfatninger om at dette handler om retten til abort, når det ifølge helseministeren ikke på noen måte er snakk om å innskrenke denne retten.

Dette har provosert Arbeiderpartiets representant Lene Vågslid. "Igjen og igjen hører vi fra regjeringen at [den folkelige motstanden] er på grunn av 'det inntrykket som er skapt' og at folk ikke vet hva dette handler om," beklaget Vågslid i Stortinget i dag. "Jeg tror ikke folk har så vanskelig for å forstå. Jeg tror at folk flest mener at kvinner skal få den hjelpen de har krav på fra fastlegen sin," la hun til.

Også SV-leder Lysbakken kritiserte helseministerens holdninger til folkemeningen om reservasjonsretten. "Å si at denne saken ikke har noe med retten til abort å gjøre, er bare ord. Denne retten er kjernen i debatten. Og det er derfor den vekker så sterke følelser og enormt engasjement," konkluderte Lysbakken.    Utskriftsversjon

På forsiden nå


Cuba
"Siste reisesjanse til Cuba før amerikanerne kommer"

Kureren - Nå, like før McDonalds og Coca Cola installerer seg på Cuba, boomer turismen til øya som aldri før. Etter at Washington og Havanna varslet en normalisering av forholdet har øya blitt populært blant turistene. Mange ser det som "siste sjanse" før globaliseringen tar også Cuba.

Libanon
Beirut, reisemålet som nekter å forsvinne

Kureren - Midtøsten er nok en gang på randen av kollaps. Hundretusener av syriske flyktninger har strømmet til Libanon, og i den vakre Bekaadalen prøver IS-terrorister å etablere seg fra sine baser i Syria. Likevel blomstrer den evige turistbyen Beirut opp, atter en gang.

Innenriks | Verden
Norsk pass er visumfri døråpner til 141 land

Kureren - Det røde, norske passet er et "power passport", ifølge det nye nettstedet "Passport Index". Det rangerer på sjette plass over de beste døråpnerne til enkel reising. Men rødfargen er lite original.

Spania
Pompidou-senter gjør kunstby av strandbyen Málaga

Kureren - Den spanske strandbyen Málaga ved Costa del Sol lukter ikke lenge bare solkrem, men også oljemaling. Bare de siste ukene har to store museer - det franske Pompidou-senteret og det russiske St. Petersburg-museet - åpnet filialer i Málaga, som fra før hadde 26 museer.

Sør-Korea
Sør-Korea lokker med ville matopplevelser

Kureren - Det er ikke mange land som markedsfører seg med stekte biller og levende blekksprut som menyforslag til undrende vestlige (og østlige) turister. Sør-Korea har imidlertid kultur for å være humørfylt og uskvetten i matveien.Nyheter | Arkiv | Om Kureren | Annonsér | Skriv bidrag | Kontakt 

Kureren er en uavhengig nettavis som opererer i henhold til Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten og Tekstreklame-plakaten.
Ansvarlig redaktør: Rainer Chr Hennig. Utgiver: Mediehuset afrol News. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet © Kureren.

    Tips og andre henvendelser: post@kureren.no